Sensomotorische Integratie

Adviezen, activiteiten en spelletjes

Door het gebruik van de adviezen, activiteiten en spelletjes zullen problemen in de sensomotorische integratie verminderen. Hiervoor is het noodzakelijk om het kind zodanig aan te raken en te bewegen dat hij de prikkels die daarvan uitgaan, gaat gebruiken. Dat zal dan tot gedragsverandering leiden. U kunt het beste eerst rustig de adviezen doorlezen en daarna een activiteit kiezen om met uw kind te doen.

Adviezen

De beschreven adviezen zijn belangrijk bij het uitvoeren van de beschreven activiteiten en spelletjes en bij de omgang met uw kind in het algemeen. U kunt ze het beste rustig doorlezen en een advies wat u aanspreekt, uitproberen.

Het kiezen van de juiste activiteiten en spelletjes

Een spel of een activiteit is geschikt voor uw kind als hij het leuk gaat vinden. Dat is een teken dat hij de zintuigprikkels gebruikt. Om de juiste activiteiten of spelletjes te kiezen kunt u gebruik maken van onderstaande indeling. Het kan zijn dat er meer dan één van de onderstaande beschrijvingen op uw kind van toepassing is. U kunt ook gewoon een activiteit of spel kiezen die u aanspreekt. Het is vooral van belang dat uw kind de ‘lol’ van het aanraken en het bewegen gaat ervaren.

Activiteiten en spelletjes

Els Rengenhart © 2018 Privacybeleid