Sensomotorische Integratie

Activiteiten en spelletjes

Huishoudelijke activiteiten

kind kan de afwas doen

Huishoudelijke activiteiten worden meestal niet als een favoriete bezigheid of als een vorm van spel gezien. Toch kunnen deze activiteiten heel geschikt zijn om uw kind bij de gang van zaken thuis te betrekken. Een groot aantal kinderen met sensomotorische problemen heeft moeite om zich zelf te vermaken. U kunt dan het gevoel krijgen dat u voortdurend iets moet verzinnen om uw kind bezig te houden. Door uw kind mee te laten doen met de huishoudelijke activiteiten lost u dit probleem gedeeltelijk op. 

Veel huishoudelijk werk biedt uw kind de mogelijkheid om zijn spierkracht en zijn handen te gebruiken. Hierdoor wordt hij gedwongen om zijn aandacht te houden bij wat hij aan het doen is. 

Voor bijna ieder kind is er wel iets te verzinnen wat hij kan, om op die manier zijn bijdrage te leveren. Het kan heel belangrijk zijn om een kind verantwoordelijk te laten zijn voor een bepaalde taak. Een en ander zal natuurlijk afhankelijk zijn van de mogelijkheden van uw kind.

Het kunnen heel simpele bezigheden zijn, zoals boodschappen uitpakken en in de kast zetten, groente wassen of een deur open doen, maar sommige kinderen zullen langzamerhand ook gecompliceerde activiteiten kunnen uitvoeren. Geschikte bezigheden zijn bijvoorbeeld: tafeldekken en -afruimen, afwasmachine in- en uitruimen, wasmachine leeg halen, vuilnisbak buiten zetten en helpen bij het koken.

Terug naar vorige pagina

Verder naar volgende activiteit of spelletje

Els Rengenhart © 2009 Privacybeleid