Sensomotorische Integratie

Cursussen

Sensomotorische integratie is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het 'werk' te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Ergotherapiepraktijk De Verandering heeft van 1990 tot en met  2012 in Groningen cursussen over sensomotorische integratie georganiseerd voor paramedici, met name ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. Deze cursussen worden nu georganiseerd door EstaSI trainingen onder de naam sensorische informatieverwerking. De cursussen vinden in Ermelo plaats. 

Er worden tevens cursussen georganiseerd voor leerkrachten, remedial teachers, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en andere professionals. Cursus voor anders opgeleiden

En een cursus sensomotorische informtegratie gericht op paramedici en andere professionals met een HBO-opleiding gericht op ouderen en dementerenden. Deze cursus wordt door Erik Storck in Ermelo gegeven.  Cursus gericht op paramedici werkzaam met ouderen of dementerenden.

10-daagse cursus voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten en logopedisten:

Doel

De cursus is bedoeld voor paramedici, om de uitgangspunten van de sensomotorische integratie toe te passen in hun behandeling en gerichte adviezen te kunnen geven omtrent de verwerking van zintuigprikkels thuis, op school of op het werk. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is. 

Er worden twee verschillende cursussen georganiseerd: 

  • een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze cursus is ook geschikt voor genoemde paramedici werkzaam in de pychogeriatrie; 
  • een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder  een verstandelijke beperking). 

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma's, de gebruikte videofilms/dvd's  en het toepassen van de motorische observatie. 

Inhoud:

  • De normale ontwikkeling van de sensomotorische integratie. De interactie tussen waarnemen en bewegen, het aanleren van motorische vaardigheden, het bewustwordingsproces, de verwerking van zintuiginformatie, de alertheid, het evenwicht, de oog-hand coördinatie en spel en taal. Zelf de werking ervaren van verschillende zintuigprikkels.
  • De abnormale ontwikkeling van de sensomotorische integratie. De over- en ondergevoeligheid van het tactiele- en vestibulaire zintuigsysteem, en de gevolgen hiervan op de motoriek, het functioneren en de belevingswereld van het kind. Aandacht voor de meest recente modellen over de verwerking van zintuigprikkels of sensory processing met name zoals die door Lucy Miller en Winnie Dunn zijn beschreven. 
  • Onderzoek naar stoornissen in de sensomotorische integratie. Het aanleren en interpreteren van een motorische observatie om problemen in de sensomotorische integratie op te sporen. Het gebruik van verschillende vragenlijsten. Het observeren van spel- en ADL-activiteiten.
  • Behandeling van stoornissen in de sensomotorische integratie. Theoretische achtergrond van de behandeling en het uitproberen van praktische behandeltechnieken. Het gebruik van tactiele-, vestibulaire- en proprioceptieve zintuiginformatie als therapiemiddel. Het aanleren van de borsteldruktechniek. Er wordt speciale aandacht besteed aan de invloed van de sensomotorische integratie op de hoofdhouding, de functie van de mond en het gebruik van de handen. Daarnaast is er aandacht voor de invloed van sensomotorische integratie op specifieke problemen zoals het op de tenen lopen, afkeer van bewegen en slaapproblemen. Het opstellen van een behandelprogramma aan de hand van voorbeelden op video/dvd. Naast de behandelaspecten wordt er aandacht besteed aan de manier waarop de sensomotorische integratie kan worden beïnvloed tijdens het dagelijks functioneren en de invloed van de omgeving op de sensomotorische integratie.  

Tijdsduur: 10 dagen, bestaande uit 5 blokken van 2 dagen, verspreid over 5 maanden.  

Docenten: Esther Fleurbaay en Cor Reusen.

Cursusplaats: Ermelo.

De overige informatie van deze cursussen kunt u vinden op de website van EstaSI trainingen.


Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor één van de cursussen door middel van het inschrijfformulier.  

Els Rengenhart © 2008-2015 Privacybeleid